Wie zijn wij?

Wij willen zoveel mogelijk mensen helpen

De Stichting Kledingbank Alblasserdam & omstreken is opgericht op 27 juli 2018 en ingeschreven in het handelsregister op 29 juli 2018 bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nr. 72245409. Als rechtsvorm is gekozen voor de Stichtingsvorm met het RSIN nr. 859044634.

Het bestuur wordt gevormd door dhr. W. Vos met als functie voorzitter, Mevr. T. v.d. Plas-Eizema als secretaris en mevr. J. Sirre als penningmeester. Zij zijn gezamenlijk bevoegd met de overige bestuursleden zoals ook in de statuten vermeld.

De contactgegevens van de Stichting zijn: Oost-Kinderdijk 61, 2953 CJ  Alblasserdam.
Email: info@kledingbankalblasserdam.nl  Bankrelatie: NL56INGB0008640354
Mobiel: 06-51258884. De huisvesting c.q. uitgifteruimte is: Randweg 118 b, 2951XT te Alblasserdam
Website: www.kledingbankalblasserdam.nl.

Wij zijn uitsluitend op werkdagen bereikbaar tussen 10 uur en 16 uur.
De Kledingbank Alblasserdam & omstreken wordt volledig gerund door vrijwilligers, zij noch het bestuur ontvangen een geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doel
Het hoofddoel  van de Stichting is: Nieuwe en goed herbruikbare kleding en schoeisel inzamelen, selecteren en verstrekken aan inwoners van (met name) Alblasserdam. Deze inwoners kunnen door middel van een verwijsbrief van uit verschillende officiële hulporganisaties gratis kleding bij ons krijgen, omdat zijzelf niet (meer) over voldoende financiële middelen beschikken om de kleding aan te schaffen. Wij zien kleding als een primaire levensbehoefte en een onmisbaar goed.

De tweede doelstelling is het leveren van een bijdrage aan een duurzamer economie: Het tegengaan van verspilling van bruikbare materialen door middel van het stimuleren van hergebruik.

Doelgroep
Alle inwoners van Alblasserdam, die met een (te) laag inkomen aangewezen zijn op bijv. de Voedselbank kunnen ook gebruik maken van de Kledingbank. Hiervoor is tevens een nauwe samenwerking opgezet met o.a. de gemeente Alblasserdam, de Stichting Welzijn Alblasserdam en alle instellingen die betrokken zijn bij de armoedebestrijding. Deze instellingen zijn verenigd in het Platform Armoede.

Doelstelling

  • Het verwerven van goed bruikbare kleding onder de inwoners
  • Het contact onderhouden met verschillende winkels voor het verwerven van kleding, schoeisel en eventuele restpartijen.
  • Het huren en onderhouden van een representatieve uitgiftelocatie waarin de kleding uitgegeven, gepast en gepresenteerd kan worden.
  • Het werven van donors
  • Het beleid van de Kledingbank is zodanig dat de stichting kan worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Help ons nog meer mensen te helpen

Neem contact met ons op om te zien hoe u kunt helpen